Gå til forsiden

Derfor kan Internet tale

Når du markerer en tekst og klikker på afspil knappen på Adgang for alle, overføres teksten til os. Vi oversætter automatisk teksten til syntetisk tale. Talen returneres til din computer, der automatisk afspiller lyden.  Kernen i Adgang for alle er den syntetiske tale, som fysisk er placeret på vores server. 

Baggrunden

Læsesvage personer er i dag i vid udstrækning afskåret fra informationer, der formidles via dagblade, tidsskrifter, pjecer og lignende. I takt med informationssamfundets udvikling bliver den stigende informationsmængde formidlet via hjemmesider.

Der er således en betydelig risiko for, at en stor gruppe voksne danskere vil opleve den teknologiske udvikling som en yderligere begrænsning i deres muligheder for at tilegne sig informationer.

Ny version af adgangforalle

19/11-2018: Der er kommet en ny version af Adgang for alle, og den gamle holder op med at virke. Hent den nye version af Adgang for alle her.

Vidste du at...

Oplæsning vha. talesyntese kan afhjælpe læsesvage borgeres problemer med at tilegne sig tekstbaseret information.

Ejerskab

adgangforalle.dk ejes af Digitaliseringsstyrelsen.

Digitaliseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1017 København K E-mail: webtilgaengelighed@digst.dk | Brug af cookies